Turreted Bunker

Fire Data Chart

P Class Fire Data Chart

Korpskommando I

Kommando Luftstreitkräfte​

Fliegerregiment 1

​  Transporthubschrauberstaffel 1

  Hubschrauberstaffel 1-1

​  Hubschrauberstaffel 2-1

Fliegerregiment 2

  Transporthubschrauberstaffel 1-2

  Transporthubschrauberstaffel 2-2

  Jagdbombergeschwader 1-2

  Jagdbombergeschwader 2-2

Fliegerregiment 3

​  Transporthubschrauberstaffel 1-3

​  Transporthubschrauberstaffel 2-3

  Jagdbombergeschwader 1-3

  Jagdbombergeschwader 1-3​​

Vienna Militärkommando

Wheeled Vehicle & W Class

 Fire Data Chart

Aircraft & Air Defense

 Fire Data Chart

Austrian Militry Terms

Armored Vehicle

 Fire Data Chart

Korpskommando II

Advanced Capabilities Spreadsheet

Indirect Fire Data Chart

Operation Case A