16 Kaszubska Dywizja Pancerna

Advanced

Assault

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana

3 Pontoon Bridge Regiment

14 Sudecki Anti-Tank Regiment

7 Howitzer Artillery Brigade

15 Warmińsko-Mazurska Dywizja Zmechanizowana

​           Warszawska

  Cannon Artillery Brigade

5 Mazurska Sapper Brigade

   20 Warszawska Dywizja Pancerna

        8 Drezdeńska

Dywizja Zmechanizowana

Pomorski Okręg Wojskowy

Hq 1 All Arms Army

1 Army Logistics Battalion

56 Special Company

12 Radio Electronic Recon Battalion